- Ved / Hantering
Dålig eller fuktig ved blir inte bättre av att du eldar den i en bra / effektiv panna, tvärt om så minskar t.ex. fuktig ved pannans verkningsgrad som sämst till under hälften!!! - Det är därför vedhanteringen är en så viktig del av processen, bra vedkvalite minskar även din arbetsinsats betydligt när det sedan är dax att elda.

Ved av lövträd (Björk) är att föredra. Blandved går också bra medans ren Furu / Gran ved är något sämre.

Bäst / Rätt fukthalt får man genom att kapa / köpa sin ved minst ett helt år innan den ska eldas med. På så sätt hinner veden torka ordentligt.


Vedpallar under tak (Torkad 2-3år)

Kapad / kluven ved travas för att torka utomhus,- helst under tak, om du lägger en pressening över, tänk på att denna då inte skall gå ända ner till marken, veden måste kunna få luft för att torka.


Vedpall på väg till pannrummet

Vi hanterar klyven/travad ved på EURO-Pall, detta förutsätter naturligtvis att man har tillgång till egen traktor. Nu behöver vi fylla på ved i pannrummet ca: 1ggr / veckan när det är som kallast. Tidigare tog vi in ved med kälke (Vintertid) och med skott-kärra (Sommartid) - Det är naturligtvis mera tidskrävande men det gick också bra.


Vedpall på väg till pannrummet

Efter att veden har torkat i 1-2år så är det även bra om du kan värma / yttorka veden i ca: 1-2 veckor innomhus (Varmt) innan den ska eldas.


Veden torkar i pannrummet 0-14dagar innan eldning

Go Back!

©1999-2006 SM2YER Goran