DIY-Projekt
Prepping / Beredskap
Säkerhet, reserv-samband och mycket mera...

INDEX
 • Inledning
 • Senast uppdaterat
 • EDC/BoB
 • BoL
 • Värme
 • Reservkraft
 • Samband
 • Säkerhet / Övrigt
 • Länkar / referenser
 • 'Disclaimer'

  Vill du vara beredd? - Här är en bra början:
  Länk till KBM Folder i .pdf format
 • Inledning
  Mitt intresse för beredskap / viss del självhushåll kommer från mitt ursprung som barn till 'småbrukar' föräldrar.

  Där var det en självklarhet att 'hushålla' och i första hand klara sig med det man har hemma / lokalt. Att underhålla, laga och reparera sina redskap och sin utrustning när det behövdes o.s.v.

  Allt detta blir även liksom 'inbyggt' per automatik då vi bor ute på landsbyggden, där måste man ha en viss beredskap för det oförutsedda, i alla lägen.

  Nuvarande pandemi (Covid-19) och ökande 'oro' i vårt närområde (främst Öst-Europa) (Vi bor bara 40mil från Ryssland) har nu även akualiserat behovet.

  Senast uppdaterat
  2021.05.01 Bygger ihop en 'Sambandsväska' med fyra BAUFENG UV5R+ handapparater, väskan med handapparaterna ska användas tillsammans med min DIY 'Crossband repeater' - Komplett beskrivning av 'Sambandsväskan' hittar du
  Här!


  Bilder

  2021.04.22 Sammanställer denna sida om våra ansträngningar inom området beredskap / prepping - Just nu saknas ämnesområdet 'Mat/Livsmedel' på sidan, vi är naturligtvis även rustade inom detta område, men har inte skrivit något om det ännu...

  Kvar att göra / ToDo
 • Sammanställa ämnesområde 'mat/livsmedel'

  EDC*/BoB**
  Har just nu två 'EDC' ryggsäckar med i princip identiskt innehåll. Tanken är att man ska klara sig i upp till två dagar med det som finns i respektive ryggsäck + dom normala kläder (inkl. ytterkläder) som man går & står i dagligen.

  Har placerat mina 'EDC's i arbetsbilen och i husbilen (BoL), den i arbetsbilen 'roteras' löpande då det händer att man får oplanerade övernattning i tjänsten. (Händer flera gånger per år)

  Med en BoB utökar jag tiden till fem dagar samt kompletterar med lite verktyg, BoB'en omfattar även min 'Beredskapspärm' med bl.a. identifikationshandlingar, inventarielista / inventering, med serienummer / fotografier, bank-konto och annan konto information, o.s.v. i den händelse av förlust (Totalförlust) - Förvaras 'Off-Site' och uppdateras halvårsvis.

 • Förteckning / Innehåll i EDC
 • Förteckning / Innehåll i BoB

  *) EDC = EveryDay Carry
  **) BoB = BAIL OUT BAG

  BoL
  BoL-1: Om det kniper kan man naturligtvis flytta ut i sin husbil för en kortare tid. BoL-2: Sommarstuga och en rad skogs-kojor står också till förfogande om det behövs. (Dom senare beskrivs inte här)

  BoL-2 omfattar även möjlighet & utrustning för odling, jakt & fiske. (I princip samma förutsättningar / utrustning som i ördinarie boende)

  KNAUS 625 TRAVELLER

 • Husbil 'KNAUS 625 TRAVELLER'

  Värme
  Har inte anpassat våra värme-anläggningar med någon särskild tanke på 'beredskap' - Det har blivit 'inbyggt' per automatik då vi bor ute på landsbyggden, där man ändå måste ha en viss beredskap för längre ström-avbrott. Vår huvudsakliga värmekälla är ved-eldning. Järnspis, öppenspis eller braskamin är även ett 'måste' i bostaden, sommarstugan eller skogskojor.

  Arimax 240 / EBBES BRUK no 226

 • Husets värmeanläggning
 • Bygger DIY luftsolfångare
 • Installerar solfångare
 • Alternativa värmekällor
 • Aktuella mätdata från husets värmesystem
 • Lite om eldning & vedhantering

  reservkraft
  Har förberett vårat bostadshus med intag för reservkraft. En sats med 12V batterier, solceller och belysning, utrustning för div. laddning o.s.v. ligger också klar.

  Reservkraft omkopplare / 1-Fas Elverk

 • Reservkraft / Intag med 1-Fas reservkraftverk
 • Bygger / DIY BatteriBox / Sol laddare PowerBox.v.1.0

  Samband
  Då jag är mycket 'radio-intresserad' så är denna del av 'beredskap' lite överrepresenterad. Innehar även amatör-radio certifikat (SM2YER)

  Utrustningen kan delas upp i två kategorier, Mottagning (RX) som används för att lyssna / inhämtning av information, och dubbelriktad kommunikation (RX&TX) för sändning och mottagning. Båda kategorierna kan sedan delas upp i tre underkategorier beroende på ändamål / behov.

 • Lokalt - 27MHz / 69MHz / 433 Privatradio + 155MHz Jaktradio + 2M/70CM amatörradio
 • Regionalt - 27MHz / 69MHz Privatradio + HF 80M & 2M/70CM amatörradio
 • Globalt - 160M - 10M amatörradio (Alla HF band)

  Slutligen: Har även några helt vanliga 2G-Mobiltelefoner som reserv (Utplacerade i BoL) - Dom kommer till användning då & då, bl.a. när man glömmer sin vanliga (ordinarie) telefon hemma.

  Testar 'GoBox' / CrossBand repeater

 • RX / Mottagar utrustning för Field-Day events, eCom m.m.
 • Lyssna på Tetra/DMR/D-Star med SDR mottagare
 • Lokalt / Regionalt radio-samband på 69MHz
 • Bygger DIY GoBox för portabelt samband
 • Digital Global e-post på kortvåg med WinLink 2000
 • Digital Global kommunikation på kortvåg med FT4/FT8
 • Lokalt radiosamband med DIY CrossBand repeater
 • Sambandsväska med 4st handapparater -->Här!

  Säkerhet / Övrigt
  Att kunna konstruera / tillverka och underhålla / reparera sin egen utrustning är viktigt ur beredskaps synpunkt, en egen liten verkstad med bra maskiner och verktyg är centralt. Man bör även ha ett visst lager av material. Tar här även upp lite 'okategoriserad' utrustning som kan vara användbart när det kommer till beredskap / säkerhet. (En drönare är jätterolig att leka med, men kan naturligtvis användas för yt-övervakning om det skulle behövas...)

  3D-Skrivare / Kombi-maskin

 • DIY 'NoiceBox' Skydd mot avlyssning
 • Drönare 'DJI Phantom 3'
 • FFF (Fused Filament Fabrication) med 3D-Skrivare VELLEMAN K8200
 • DIY i egen verkstad

  Länkar / Leverantörer / Referenser
  Honors to the brains behind - 'Äras den som äras bör' - som talesättet säger. Som vanligt så är det inte jag som kommit på allt detta. Här hittar ni länkar till referenser och leverantörer.

  Leverantörer:
  [L1]

  Länkar / Referenser:
  [R1]
  MSB.se


  'Disclaimer'
  The information given on this page is given on an 'As Is' basis and aimed for NON COMMERCIAL use only. The author can not be held responsible for any use of the information. Any registered product / trademark or company name on the page is the property of their respective owners.

  Notera!
  Det är helt personliga reflektioner och upplevelser vi skriver om på den här sidan, dessa är inte några 'Expert' kommentarer / utlåtanden. Vi rekommenderar INTE att någon ska göra dom ändringar / Modifieringar som vi gjort och som beskrivs på denna sida, då dessa HELT SÄKERT gör att alla garantier som leverantören utställt OMEDELBART upphör.

  Våra tester och slutsatser kan INTE, och ska INTE tas för intäkt att samma eller motsvarande resultat eller upplevelse kan erhållas eller efterliknas någon annanstans eller av någon annan.
  Go Back!


  ©2010--2021 SM2YER Goran